Soliticitare publicarea PUG si RLU a mun. Iasi pe site-ul primariei

Mai jos puteti consulta adresa transmisa in data de 09.08.2016 privind aspecte legate de PUG si RLU a Municipiului Iasi. Voi posta raspunsul la adresa spre informarea tuturor iesenilor.

Către:

Secretarul Municipiului Iasi – Denisa Liliana Ionascu consiliul.local@primaria-iasi.ro

Primaria Municipiului Iasi,  Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 11, 700064, Iasi, Primar Mihai Chirica

Având în vedere,

Legea 215/2001 cu toate completarile, articolul ART. 51 aliniatul  (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

Legea 215/2001  cu toate completarile articolul  ART. 36 litera d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; aliniatul (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: litera f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

Legea 215/2001 cu toate completarile  ART. 117 (1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

  1. c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
  2. e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 393/2004 ART. 33 Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Legea 393/2004 ART. 42 (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

HCL 178/2013 Art. 33. d) acorda primarului, viceprimarilor, consilierilor locali si cetatenilor, sprijin si asistenta de specialitate in desfasurarea activitatii, cat si la redactarea proiectelor de hotarare; n) asigură transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a hotararilor adoptate in conditiile legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Legii transparenței decizionale 52/2003

Va solicit următoarele:

  1. Va aduc la cunsotinta ca prin adresa transmisa de dvs inregistrata cu numarul 80547 din 09.08.2016 nu am primit cele solicitate prin adresa din 08.2016, ci doar Regulamentul Urbanistic aferent PUG Mun. Iasi.

Va aduc in vedere ordinul nr 13N din 10.03.1999 care reglementeaza continutul cadru al PUG-ului si poate fi consultat la adresa : http://www.mdrl.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/urbanism/legislatie/ghid_elaborare_continut_cadru_PUG.pdf

Avand in vedere cele enumerate mai sus va rog sa-mi puneti la dispozitiei asa cum am cerut o copie completa in format fizic pentru Planului Urbanistic General PUG si Regulament Local de Urbanism a orasului Iasi, care sa respecte continutul cadru conform ordinului nr 13N din 10.03.1999.

  1. Solicit publicarea integrala a Planului Urbanistic General PUG si a Regulament Local de Urbanism pe site-ul primariei, si indicarea adresei la care acesta poate fi consultat, avand in vedere calitatea informatiilor de interes public.

Va aduc la cunostinta Ordin nr. 2701/2010 – informarea si consultarea publicului Art. 32. – Informatiile continute în PUG si RLU aferent reprezintă informatii de interes public si vor fi puse la dispozitie automat prin publicare pe site-ul primăriei si vor fi eliberate la cerere conform Legii nr. 544/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 33. – Anual, autoritătile administratiei publice vor face publice modalitătile privind aplicarea prevederilor PUG si stadiul de aplicare.

În fapt,

 Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, a legii 215/2001 cu toate completarile, legea 393/2004 cu toate completarile si HCl 178/2013. Doresc să îmi comunicaţi o copie in format fizic pentru PUG si RLU.

 

Solicitant:                                                                           Consilier Local – Ignat Etienne

Grupul Consilierilor Locali al Muncipiului Iasi – Partidul National Liberal Iasi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.