Sedinţă publică ordinară: VINERI 28 Iulie 2017, ora 10:00

Sedinţă publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, convocată pentru VINERI 28 Iulie 2017, ora 10:00, în sala Vasile Pogor din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

Pe ordinea de zi sunt 49 de proiecte prezentate mai jos:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calității de consilier local al domnului Corozal Daniel Cristinel;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetului general al Municipiului Iași la data de 30.06.2017;
 3. Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iaşi înregistrat la 31 decembrie 2016 ;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Iași pe anul 2017;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat necesar pentru implementarea proiectului “Poligon pentru pregatirea de specialitate a personalului de interventie in situatii de urgenta din Romania si Republica Moldova”;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Ministerul Apararii Nationale – Brigada 15 Mecanizata “Podu Inalt” Iasi;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare creșă și grădiniță în strada Ciurchi nr.111”;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Ambulanta Life, Serviciul Voluntar de Ambulanta, pentru implementarea unui program care are ca rezultat imbunatatirea starii de sanatate generala a locuitorilor Municipiului Iasi, prin infiintarea unor puncte de prim ajutor pre-medical;
 9. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivele de investitii Reparatii capitale la etajele 3, 4 si 5 tronsonul D, la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investitii „Amenajare si recompartimentare spatiu cu destinatia de Arhiva” la Spital Clinic de Recuperare Iasi, Str.Pantelimon Halipa Nr.14;
 11. Proiect de hotărâre privind casarea si valorificarea unui numar de 7 autoturisme din dotarea parcului auto al Municipiului Iasi, conform HG nr. 841/23.10.1995;
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului nr. 78115/01.09.2010 de delegare a gestiunii serviciilor publice incheiat între Municipiul Iași si S.C. Servicii Publice S.A. ;
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Contractul de inchiriere nr. 2815/29.09.2016 încheiat între Municipiul Iași si S.C. Telekom România Communications S.A. (fost S.C. Romtelecom S.A) ;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului, în suprafaţă de 140 mp, situat în Iaşi, Str. Moara de Vânt nr. 167 B, proprietatea privată a Municipiului Iaşi ;
 15. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Iasi ca titularul dreptului de administrare a imobilului situat in Str. Lăpusneanu nr.20, respectiv Universitatea de Medicina si Farmacie Gr. T. Popa, să comodeze acest imobil catre Fundatia Gr. T.Popa ;
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii suprafeţei de 275 mp teren, proprietatea privată a Municipiului Iasi, situat în str. T. Cozma nr. 69 A, avand nr. cadastral 134755, inscris in cartea funciara 134755 UAT Iasi,  in 2 loturi avand suprafetele de 248 mp si 27 mp ;
 17. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Iasi a bunului, reprezentand constructie „parcare  Ghica Voda” si  teren aferent, delimitat de străzile Grigore Ghica Voda şi Miron Barnovschi, in vederea casarii, precum si concesionarea prin licitatie publica a terenului în suprafată de 1.732,26 mp, delimitat de străzile Grigore Ghica Voda şi Miron Barnovschi in vederea construirii unei parcari pe 3 nivele subterane si un nivel suprateran ;
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Iaşi, str. Zmeu nr. 3, proprietatea Municipiului Iasi, în vederea actualizării informaţiilor în Cartea Funciară ca urmare a implementării proiectului “Consolidare şi restaurare imobil în vederea înfiinţării Muzeului Municipal Iaşi “ ;
 19. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei spaţiului cu suprafaţa de 155,24 mp, situat în Iaşi, Piaţa Unirii nr. 12, etaj 1 şi atribuirea în folosinţă temporară a acestuia către Asociaţia O Şansă pentru Fiecare, în vedera lansării şi implementării proiectului RESTART HOME, în parteneriat cu Municipiul Iaşi;
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 500 mp situat in Iasi, Soseaua Barnova,nr.100 F, tarlaua 170, parcela  L1298 ;
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 218/27.09.1999 şi a contractului de concesiune nr. 21531/12.04.2000 încheiat intre Municipiul Iaşi si C. BURSA MOLDOVEI S.A.;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 12 mp situat in Iasi, Aleea Tudor Neculai, nr.36 ;
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu 5 ani a duratei contractului  de concesiune nr. 91 din 23.11.2007 pentru terenul in suprafata de 65,50 mp, situat in Iasi, Bulevardul Socola, nr.20, bloc T2, parter , avand numar cadastral 18574, inscris in cartea funciara nr.68823-Iasi ;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzarii directe a terenului în suprafaţă de 14,18 mp din Iaşi, strada Pacurari, nr. 2A , parter, având nr. cadastral 127911 înscris în cartea funciară 127911 Iaşi ;
 25. Proiect de hotărâre privind acordul UAT Municipiul Iasi pentru realizarea obiectivului de investitii “Construire camin studentesc” pe terenul situat in Iasi, str. Codrescu nr.6, de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Compania Nationala de Investitii SA, avand ca beneficiar Univesitatea Nationala de Arte “G. Enescu “;
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 153 din 24 aprilie 2017 privind  insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat precum si aprobarea vănzării prin licitaţie publică a  terenului în suprafaţă 500 mp situat in Iasi, strada  Trei Fantani, nr.50 F, sector cadastral (tarlaua) 133,  P4719;
 27. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafaţă de 586 mp , situat în Iaşi, Strada Marta, 50, parcela CR 2517 din tarlaua  56, parcela DS 2488 din tarlaua 0, parcelele CAT 2478 si A 2480 din tarlaua 54, in scopul construirii de spatii cu functiuni medicale, birouri, locuinte sociale si parcaje ;
 28. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuinţe disponibile, construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 72898/19.07.2017;
 30. Proiect de hotărâre privind disponibilitatea terenurilor aferente proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare în Municipiul Iași, în vederea conformării cu standardele de mediu privind emisiile în atmosferă şi pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a II-a”, cuprinse în Anexa nr. 1;
 31. Proiect de hotărîre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași;
 32. Proiect de hotarare privind punerea in aplicare a prevederilor art. 40 din Legea 153 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 33. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Directiei Locale de Evidență a Persoanelor Iași ;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea coeficienţilor prevăzuţi în anexele I şi II pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi şi unităţile subordonate, aferenţi gradaţiei 0, în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative, conform dispoziţiilor Legii nr.153/2017 începând cu luna iulie 2017;
 35. Proiect de hotărâre privind convocarea A.G.A. în vederea declanșării procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la C. ECOPIAȚA S.A.;
 36. Proiect de hotărâre privind convocarea A.G.A. în vederea declanșării procedurii de selecție a candidaților la funcția de administrator în Consiliul de Administrație la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;
 37. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor provizorii la Societatea Compania de Transport Public Iași S.A.;
 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, ZONA FUNDAC URSULEA, NUMAR CADASTRAL 152929 întocmit în vederea construirii unei locuinţe colective mica, pe teren proprietate privată, persoane fizice ;
 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA GALATA, T45, NUMERE CADASTRALE 144329 si 144330 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoana fizica;
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T 140, T142, N.C. 141133 si 141134, intocmit in vederea extinderii intravilan municipiul Iasi – pentru lotizare teren si construire ansamblu rezidential nou, pe teren proprietate privata, persoana fizica;
 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA HOLBOCA T 125, NUMAR CADASTRAL 151844 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie, anexe aferente si imprejmuire pe teren proprietate privata, persoane fizice;
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ELENA DOAMNA NR. 61, N.C. 127940 si 127924 întocmit în vederea schimbarii de functiune din spatii de birouri in locuinte colective, recompartimentari interioare, modificari ale fatadei, amenajari exterioare, pe teren proprietate privata, persoana juridica;
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zonă construită Protejată, Str. Toma Cozma nr. 7b-9 pentru investiția Construire locuințe colective și împrejmuire pe teren proprietate prin desființare construcții existente;
 44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA TUDOR NECULAI nr. 7 si 9, NUMERE CADASTRALE 150168 si 127961,Intocmit in vederea extinderii, etajarii si schimbarii de destinatie din locuinta in cabinete medicale si sediu firma, pe teren proprietate private, persoana juridica;
 45. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 27 din 28 ianuarie 2014  pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T176, numere cadastrale: 11012/4/1, 11012/4/2, 11012/5/1, 11012/5/2, 11012/5/3, 11012/5/4, 11012/6/1,11012/6/2, 11012/7, intocmit in vederea extinderii intravilanului municipiului Iasi si construirii de locuinte pe teren proprietate privata persoana fizica;
 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T165, NUMERE CADASTRALE 129211 si 147862 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinte colective mici, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 13.984 mp, situat în Iaşi, zona industriala, Soseaua Iasi-Tomesti, nr. 33A, format din trei loturi : S1 in suprafata de 5.014 mp, S2 in suprafata de 7.658 mp, S 3 in suprafata de 1.312 mp ;
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii parteneriatului între Municipiul Iași și Federația Română de Fotbal;
 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii unei artere în Municipiul Iași : Fundacul Ion Mitican;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.