Ședinţa publică ordinară, Consiliul Local Iași

Consiliul Local al Municipiului Iaşi în şedinţa publică ordinară pentru data de 29 august 2017, începând cu ora 10:00, în sala Vasile Pogor din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, cu următoarea ordine de zi:

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier supleant al domnului Vintila Iordan in cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi, precum si modificarea si completarea Hotararilor Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 172/2016, 173/2016, 177/2016, 407/2016, 210/2017 si nr. 222/2017;
 2. Proiect de hotărâre privind redistribuirea excedentului Municipiului Iasi inregistrat la 31 decembrie 2016
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Iasipe anul 2017
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul aparatului administrativ al Direcției Creșe Iași;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la acordul de parteneriat nr. 65625/27.06.2017, aprobat prin HCL nr. 209/31.05.2017;
 6. Proiect de hotarare privind preluarea din domeniul privat al Statului si administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor ”Romania Film” Bucuresti, in domeniul public al Municipiului Iasi si administrarea Consiliului Local Iasi a Cinematografelor ”Victoria”, situat in Piata Unirii nr. 5, ”Republica”, situat in str. Al. Lapusneanu nr. 12, ”Dacia” situat in Piata Voievozilor 14, ”Tineretului”, situat in str. Al Lapusneanu nr. 18 ;
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentul de Organizare si Functionare incepand cu 01 septembrie 2017, pentru institutia de spectacole si concerte Ateneul Tatarasi ;
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii de Consiliu Local al Municipiului Iași nr. 307 din 28.07.2017 în vederea implementării proiectului “ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”, a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat între Municipiul Iaşi și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare autovehiculelor / vehiculelor staționate, parcate neregulamentar pe domeniul public al Municipiului Iași;
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reparații ansambluri comemorative eroi și amenajare alei în incintă”;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Asigurare utilități și sistematizare verticală pentru construire locuințe destinate tinerilor specialiști din sănătate”;
 12. Proiect privind incetarea dreptului de folosinta exercitat de catre SC SERVICII PUBLCE IASI SA asupra unui numar de 6 autovehicule
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune prin încredințare directa a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007, respectiv completarea anexei nr. 1 – bunuri de retur, cu 250 buc., dale de beton scoase din uz;
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Iaşi;
 15. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentelor de organizare și funcționare a piețelor agroalimentare, târgurilor, bazarului și talciocului administrate de către S.C. ECOPIAŢA S.A.;
 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciul public de întreținere, administrare și exploatare a piețelor, târgurilor, bazarului, talciocului și Hotelului Municipal, practicate de către S.C. ECOPIAŢA S.A.;
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurilor pentru ocuparea si eliberarea din functia de administrator public, precum si atributiile specifice functiei de administrator public al Municipiului Iasi
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 79793/10.08.2017;
 19. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Iaşi nr. 79/25.02.2002 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitarilor locative in condiţiile Legii 114/1996 si a Legii 152/1998.,stabilirea condiţiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor sociale.,stabilirea condiţiilor minimale si criteriilor de prioritate pentru repartizarea locuinţelor din fondul de stat şi din proprietatea Consiliului Local.;
 20. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 102 mp, situat în Iaşi, Strada Nicolae Costin nr. 13-15, precum si aprobarea vânzării terenului prin licitatie publica;
 21. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 153 din 24 aprilie 2017, cuprinzând inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă 140 mp, situat in Iasi, Strada Pacurari nr.124, langa bloc 583, precum si aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia;
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vănzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 320 mp situat in Iasi, strada Mocanului nr.24, avand nr.cadastral 156921, inscris in cartea funciara nr. 156921;
 23. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al Municipiului Iași a terenurilor în suprafață de 1989 mp și respectiv 1317 mp, înscrise în CF nr. 141330 și CF nr. 146909, situate în Iași, Zona Galata;
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Iași, Zona Galata, T 44, N.C. 129077 întocmit în vederea construirii unei locuințe colectivă mică pe teren proprietate privată persoane fizice;
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, soseaua Nicolina nr. 175, N.C. 136694 întocmit în vederea construirii de locuințe colective pe teren proprietate, persoană juridică;
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată Iași, str. Alba nr. 10, număr cadastral 140315, CF 140315 întocmit pentru construire locuințe colective pe teren proprietate;
 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, zona Bucium, T165, N.C. 129211 și 147862 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iași pentru construire locuințe colective mici, pe teren proprietate privată, persoane fizice;
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, str. Răchiți, nr. 4, N.C. 153011 întocmit în vederea construirii unui bloc de locuințe colective, pe teren proprietate privată, persoane fizice;
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, Zona Viticultori SC 62, N.C. 143756, întocmit în vederea construirii unui ansamblu de locuințe individuale și dotări aferente funcțiunii de locuire, pe teren proprietate privată, persoană fizică;
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADELA UZINEI NR. 6, NUMAR CADASTRAL 139997, întocmit în vederea consolidarii, reparatiei si extinderii locuintei existente pe teren proprietate privata, persoane fizice;
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU nr. 9 D, NUMAR CADASTRAL 149212 întocmit în vederea construirii unei locuinte semicolectiva, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA TITU MAIORESCU NR. 15, NUMAR CADASTRAL 152354 (152354-C8) intocmit in vederea consolidarii si extinderii cu doua niveluri a salii de sport a Facultatii de Educatie Fizica si Sport a Universitatii Alexandru Ioan Cuza pe teren proprietate privata persoana juridica ;
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA GEORGE PALADE NR. 23, NUMAR CADASTRAL 145688, întocmit în vederea executarii de reparatii capitale si mansardare locuinţa individuala existenta pe teren proprietate privată persoana fizica ;
 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM, T149, NUMERE CADASTRALE 150449, 150450, 150318,150853, 150854 si 149441 întocmit în vederea extinderii intravilan municipiului Iasi pentru construire locuinte individuale pe teren proprietate privata, persoana juridica;
 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iasi, str.Strămoşilor nr.49A, numar cadastral 144493 pentru investitia “Construire locuinte colective mici pe teren proprietate”;
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- Iaşi, Cronicar Mustea,  nr.13,  nr.cad./CF 145646 pentru investiţia “Construire clădire de birouri şi sediu de firmă, demolare construcţii existente pe  teren proprietate”;
 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- IASI, Bulevardul Poitiers nr.16, NUMĂR CADASTRAL 124826 întocmit pentru investitia CONSTRUIRE  CLĂDIRE  BIROURI, SERVICII SI  LOCUINŢE  COLECTIVE  PE TEREN PRIVAT, PERSOANE FIZICE ;
 38. Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotararii Consiliului Local nr. 122 din 31 marte 2017 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T174, NUMERE CADASTRALE 12934/3, 12934/2, 12935/2/3, 130426, 130427, 12935/1, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi, construire locuinţe individuale, anexe si imprejmuire, pe teren proprietate privata, persoane fizice;
 39. Proiect de hotarare privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin HCL nr. 153/2017, cu terenul in suprafata de 553 mp (compus din Lot 2=323 mp si Lot 3=230 mp) situat in str. Sf. Lazar nr. 23 si atribuirea acestuia in folosinta gratuita catre Asociatia Religioasa ” Biserica Ortodoxa de stil vechi din Romania” pentru ” Sf. Cuvioasa Parascheva pe Stil Vechi” ;
 40. Proiect de hotarare privind incheierea Acordului de parteneriat privind organizarea evenimentului ”Magia Serii in sunet si lumina”, pe data de 17 septembrie 2017, intre Opera Nationala Romana Iasi si Municipiul Iasi ;
 41. Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna septembrie 2017 ;
 42. Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședința al Consiliului Local al Municipiului Iasi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.