Sedinta ordinara a Consiliului Local Iasi din februarie 2020

Se convoacă plenul Consiliul Local al Municipiului Iași în ședința publică ordinară pentru data de 28 februarie 2020, începând cu ora 10:00, în sala ”Vasile Pogor” din cadrul Primăriei Municipiului Iași. Ședințele sunt publice poate participa oricine dorește.
Pe ordinea de zi se vor discuta următoarele proiecte:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a jocurilor de artificii pe raza Municipiului Iasi
2. Proiect de hotarare privind aprobarea interzicerii comercializarii si utilizarii petardelor pe raza Municipiului Iasi
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii, modificarii si completarii Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi-ARSACIS;
4. Proiect de hotărâre pentru reglementarea normelor privind gospodarirea si instaurarea unui climat de ordine si curatenie in municipiul Iasi;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Iasi si Asociatia Green Revolution pentru realizarea proiectului „I’Velo Relax”;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 48/2009, prin Actul Aditional nr. 34;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 125/30.04.2014;
8. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 179/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2020;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Programului de Transport din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in Municipiul Iasi nr. 100098 din 02.10.2018, incheiat intre Municipiul Iasi si Societatea Compania de Transport Public Iasi S.A.;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 133/31.03.2009, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 467/27.10.2009;
11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local nr. 321/29.08.2017;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 425 din 29 octombrie 2007;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 315/29.08.2019;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile martie-aprilie 2020;
15. Proiect de hotarare privind: aprobarea listei de prioritate care stabileste ordinea in solutionare cererilor de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL, cu persoanele si familiile care au facut dovada, in anul 2019, ca indeplinesc conditiile pentru a avea acces la locuinta; aprobarea listei de repartizare a locuintelor vacante, destinate tinerilor spre inchiriere, construite prin ANL; aprobarea solicitarilor locative propuse de Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 152/1998, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 207746/19.02.2020;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarilor locative propuse de catre Comisia sociala constituita in conditiile Legii nr. 114/1996, consemnate in procesul verbal de sedinta nr. 21279/19.02.2020;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea relocarii Asociatiei Persoanelor cu Handicap din Romania din spatiul detinut in prezent in Piata Unirii nr. 5, bloc B12, sc. B, parter in spatiul situat in Piata Unirii nr. 5, bloc B12, sc. A, parter;
18. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Scolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” in administrarea Gradinitiei cu Program Prelungit nr. 1 a lucrarilor de investitii efectuate pentru spatiile situate in Soseaua Nicolina nr. 54, bloc 977A, parter;
19. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii elementelor de identificare ale terenului situat in sos. Voinesti nr. 26, inventariat in domeniul privat al Municipiului Iasi, insusit prin Hotararea Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018;
20. Proiect de hotarare privind atribuirea in administrarea Directiei Crese Iasi a unor mijloace fixe-Sisteme supraveghere video, achizitionate de Municipiul Iasi;
21. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 48/2013 privind atribuirea in administrare, cu titlu gratuit, pe durata existentei constructiei, a imobilului proprietate a Municipiului Iasi, situat in str. Codrescu nr. 5, catre Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof.dr. George I.M. Georgescu”;
22. Proiect de hotarare privind aprobarea: modificarii Contractului de delegare a serviciului de transport public local nr. 100098/02.10.2018, in sensul retragerii din folosinta/exploatarea SC Compania de Transport Public Iasi SA a bunurilor de retur, proprietatea Municipiului Iasi, cuprinse in Anexele 1-3; privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1; aprobarea casarii bunurilor cuprinse in Anexele 1-3, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
23. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea inlocuirii retelei de energie electrica de medie tensiune intre P.T. 445 si P.T. 446 amplasate pe domeniul public al Municipiului Iasi, in zona strazii Egalitatii
24. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea reabilitarii si modernizarii liniei electrice subterane de 6KV dintre PA 104 statia Manta Rosie portiune cuprinsa intre PA 104 si PT 177 amplasate pe domeniul public, cu subtraversarea Aleii Rozelor si Bulevardul Socola;
25. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune LES 6KV-statia B4-PA 105, pe portiunea situata intre PA 105 si PT 139 in Municipiului Iasi, in strada Decebal, cu subtravesare Bulevardul Dimitrie Cantemir, Aleea Decebal, Aleea Rozelor;
26. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute asupra unor terenuri proprietate a Municipiului Iasi, in favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., in vederea modernizarii retelei electrice de medie tensiune LES 6KV-statia Ulei-PA 106, pe portiunea situata intre PA 106 si PT 36 Municipiul Iasi, in zona Tatarasi, B-dul Vasile Lupu si str. Ignat, cu subtraversare Bulevardul Vasile Lupu;
27. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Iasi nr. 211 din 30.05.2018 privind insusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi;
28. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Iasi a mijloacelor fixe cuprinse in Anexa 1, in vederea casarii;
29. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 18,30 mp situat in Iasi, bdul. Socola nr. 8, bl. C2, sc. A, parter, avand numar cadastral 159891, inscris in cartea funciara nr. 159891 UAT Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;
30. Proiect de hotarare privind completarea Anexei 4.1. a Hotararii Consiliului Local nr. 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17;
31. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a terenului in suprafata de 6,91 mp, avand nr. cadastral 147784 inscris in Cartea Funciara nr. 147784, situat in Iasi, str. Ciric, nr. 42, Bl. Q4, sc. B, parter, jud. Iasi, apartinand domeniului privat al Municipiului Iasi;
32. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 232/30.05.2007, respectiv modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 176/13.05.2011;
33. Proiect de hotarare privind aprobarea schimbului suprafetelor de teren in echivalenta valorica dintre Municipiul Iasi si SC IULIUS REAL ESTATE SRL proprietate privata, suprafete ce concura la realizarea proiectului „Reabilitarea arhitecturala a arealului ZONA CENTRALA cuprins intre Bld. A. Panu, str. Sf. Andrei, str. Iancu Bacalu, str. Buznea, str. Tanasescu si str. Palat” a Municipiului Iasi (Anexa 1);
34. Proiect de hotarare privind schimbul in echivalenta valorica a imobilelor amplasate in intravilanul Municipiului Iasi, in suprafata de 2177 mp din strada Cicoarei f.n., intabulat in Cartea Funciara 142690, si a celui in suprafata de 863 mp din stradela Sofia Nadejde f.n., intabulat in Cartea Funciara 164929, proprietati private (anexa A), cu imobilul amplasat in str. Cicoarei fn in suprafata de 3414,15 mp intabulat in Cartea Funciara 165677, proprietatea privata a municipalitatii (anexa B);
35. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea de Consiliu Local nr. 25 din 31.01.2019;
36. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 10A, NUMAR CADASTRAL 148263, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte si imprejmuire teren proprietate, persoane fizice;
37. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 53, NUMAR CADASTRAL 13424, CARTE FUNCIARA NR. 136668, intocmit in vederea construirii unei cladiri de birouri pe teren proprietate, persoana juridica;
38. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HLINCEA, NUMAR CADASTRAL 124672,124376,124642 intocmit in vederea construirii unui bloc de locuinte pe teren proprietate, persoane fizica;
39. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA PACURARI NR. 71, 73-75 BIS, NUMAR CADASTRAL 150244,158809,158794,158656,153600,150245,122063,122549,148620,148621,141371,141370,121950, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mix-used (locuinte colective, apart hotel, comert, servicii, birouri etc), persoane fizice si juridice;
40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA MOARA DE VANT, NUMAR CADASTRAL 137642, intocmit in vederea construirii unei locuinte colective, persoana fizica;
41. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA IPSILANTI NR. 20, NUMAR CADASTRAL 135766, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale pe teren proprietate, persoana fizica;
42. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA CRISAN NR. 10, NUMAR CADASTRAL 141597, intocmit in vederea construirii unui imobil de locuinte colective, spatii comerciale si birouri pe teren proprietate, persoana juridica;
43. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA BUCIUM NR. 36, NUMAR CADASTRAL NR. 156703, 156704, intocmit pentru construire complex cu destinatie mixta (rezidential, retail si servicii), persoane fizice;
44. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SFANTUL ANDREI, STRADA SEMNULUI NR. 79, NR. 6, NUMAR CADASTRAL 159836, intocmit pentru construire locuinte colective si imprejmuire prin desfiintare constructii existente pe teren proprietate, persoana juridica;
45. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, BULEVARDUL ANASTASIE PANU, STRADA PALAT, STRADA SF. CONSTANTIN SI ELENA, STRADA SF. LAZAR, intocmit in vederea modificarii PUZ-CP aprobat prin HCL nr. 375/01.09.2009, persoane juridice;
46. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA FANTANILOR NR. 6A, NUMAR CADASTRAL157556, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale prin desfiintare cladiri existente, persoana fizica;
47. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 17, NUMAR CADASTRAL 131806, 131807, intocmit in vederea construirii unui ansamblu mixt-used (locuinte colective, apart hotel, servicii, birouri), persoana juridica;
48. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BULEVARDUL CHIMIEI NR. 14, NUMAR CADASTRAL 121895, intocmit in vederea construirii unei hale de productie si depozitare pe teren proprietate, persoana juridica;
49. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA ION CREANGA NR. 38, NUMAR CADASTRAL 158564, intocmit in vederea construirii unei cladiri multifunctionale, persoana fizica;
50. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic pentru Zona Construita Protejata IASI, STRADA SF. PETRU MOVILA (FOSTA UZINEI) NR. 59, NUMAR CADASTRAL 158136, intocmit pentru construire aparthotel cu functiuni complementare prin demolare constructie existenta, persoana juridica;
51. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta;
52. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii privind proiectul „Realizare sensuri giratorii in a) pe sos. Pacurari la Moara de Foc, b) la intersectia str. Petru Poni cu str. Niciman, c) pe str. Cucu la intersectia cu b-dul C.A. Rosetii si d) intersectia de la Cotnari (Bulevardul Nicolae Iroga, intersectie cu Bulevardul Socola)”-proiect initiat de domnul Razvan Timofciuc, consilier local;
53. Proiect de hotarare privind infiintarea Comisiei speciale de ancheta la nivelul Consiliului Local pentru determinarea cauzelor si responsabililor de producerea accidentului din Galata in urma caruia un copil a ramas mutilat pe viata dupa ce a fost lovit in fata de un cablu in timp ce astepta la semafor in cartierul Galata-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL;
54. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetatean de onoare al Municipiului Iasi”-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL, prin consilier local Razvan Timofciuc;
55. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii „Compartimentului Urgente Urbane” in subordinea Directiei Tehnice si Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iasi-proiect initiat de domnul Ciprian Manuel Bostan, consilier local;
56. Proiect de hotarare privind infiintarea unui Program anual de finantare a asociatiilor de proprietari-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL;
57. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Municipiul Iasi si Asociatia Outventure pentru introducerea Iasului in platforma turistica USE-IT-proiect initiat de grupul de consilieri locali PNL;
58. Proiect de hotarare privind inscrierea Municipiul Iasi in programul Waze Connected Citizens (CCP)-proiect initiat de domnii Etienne Ignat, Razvan Timofciuc si Vlad Ghizdovat, consilieri local.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.