Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri ce se acordă pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic

Urmează să aprobăm Planul de Calitate al Aerului în curând. O măsură importantă din punctul meu de vedere ar fi promovarea şi informarea cetăţenilor de scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri ce se acordă pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performanţă energetică la clasele de performanţă energetică A,B,C,D. Măsură ce ar reduce poluarea din Muncipiul Iaşi.

Procedura şi paşii:

În temeiul  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare se instituie prezentul regulament privind aprobarea criteriilor si procedurilor de acordare a scutirilor si reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

A. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR/REDUCERILOR

A.1. CRITERIILE PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR SI REDUCERILOR  DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI DIN BLOCURILE DE LOCUINTE SI A IMOBILELOR CU DESTINATIA DE LOCUINTA LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE INTERVENTIE PE CHELTUIALA PROPRIE

a. Scutirile la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică A,B,C,D.

 Perioadele de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

          – clădirile încadrate în clasa de performantă D pe o perioadă de 3 ani;

          – clădirile încadrate în clasa de performantă C pe o perioadă de 4 ani;

          – clădirile încadrate în clasa de performantă B pe o perioadă de 5 ani;

          – clădirile încadrate în clasa de performantă A pe o perioadă de 6 ani;

b. Reducerile la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă în procent de 50% pentru clădirile reabilitate din punct de vedere energetic, conform certificatului de performantă energetică la clasele de performantă energetică E,F,G.

Perioadele de acordare a  reducerilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acorda în functie de clasa de performantă energetică astfel:

          – clădirile încadrate în clasa de performantă G pe o perioadă de 3 ani;

          – clădirile încadrate în clasa de performantă F pe o perioadă de  4 ani;

          – clădirile încadrate în clasa de performantă E pe o perioadă de 5 ani;

c. Scutirea/reducerea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se aplică cu începere de la data de întâi ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documente justificative, conform art.456, alin(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările si completările ulterioare.

d. Contribuabilul prezintă documentele de dobândire a imobilului în cauză din care să rezulte destinatia de locuintă a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizatie de construire, etc.);

e. Contribuabilul prezintă procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011.

f. Contribuabilul prezintă certificatul de performantă energetică sau orice alt document legal emis în baza auditului energetic din care să rezulte clasa de performantă energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

Contribuabilul nu figurează cu debite restante către bugetul local;

Constituie lucrări de interventie, acele lucrări asa cum au fost stabilite de  art.4 din OUG nr.18/2009 astfel: izolarea termică a pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi a uşilor exterioare existente, inclusiv tâmplăria aferentă accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie performantă energetic, închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic, termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter, lucrări de demontare a instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa blocului de locuinţe, precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică, lucrări de refacere a finisajelor anvelopei;

A.2.PROCEDURA PENTRU ACORDAREA SCUTIRILOR ŞI REDUCERILOR  LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI LA CARE AU FOST EFECTUATE LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PE CHELTUIALA PROPRIE

Constituirea dosarului

        Dosarul pentru acordarea scutirilor/reducerilor trebuie să cuprindă:

cererea prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului/taxei pe clădire;

documentele de dobândire în proprietate a imobilului în cauză din care să rezulte destinaţia de locuinţă a acestuia (contract de vânzare-cumpărare, autorizaţie de construire etc.);

autorizația pentru executarea  lucrărilor de intervenţie,  care necesită emiterea de autorizaţie, emisă în condiţiile legii;

procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit conform legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic; documentul va fi întocmit de către Serviciul Control Urbanism, din cadrul Poliţiei Locale Iaşi şi va cuprinde în mod obligatoriu următoarea precizare însuşită de către auditorul energetic: ,,Lucrările  de reabilitare executate asigură realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de auditorul energetic”;

certificatul de performanţă energetică  emis în baza   auditului energetic din care să rezulte clasa de performanţă energetică la care se încadrează imobilul după efectuarea lucrărilor de reabilitare;

declaraţie pe propria răspundere că lucrările de intervenţie efectuate pentru creşterea performanţei energetice s-au făcut  exclusiv pe cheltuiala proprie.

Please follow and like us:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.