Regulamentul privind respectarea conditiilor de protectia mediului in timpul executarii lucrarilor de constructii Municipiul Iasi

Pe 3 mai 2017, Primăria Municipiului Iaşi, organizează o dezbatere publica in vederea aprobarii Regulamentului privind respectarea condiţiilor de protecţia mediului în timpul executării lucrărilor de construcţii în Municipiul Iaşi de la ora 16 in Sala „Vasile Pogor”.

Vă invit pe toţi cei interesaţi la dezbatere. O parte din soluţiile propuse le găsiţi mai jos:

Completare la punctul 2.2. se propune următoarea soluţie ”Ridicarea de bariere eficiente în jurul zonei de activităţi cu praf sau că limitare a şantierului/sitului” – aici se poate interpreta prin aplicarea următoarelor soluţii:

– bariere de protecţie cu plasa densă care izolează particulele de praf generate în timpul activităţii de construcţii;

– barieră de protecţie cu plasa umedă, care are rolul de a reţine particulele de praf (această necesită curăţare a intervale dese de timp);

– barieră vegetală (arbori, arbuşti care au rolul de reţinere a prafului);

– perdea de apă (instalaţie care împrăştie particule fine de apă – această se montează la limita şantierelor, la o înălţime de circa 3-4 metri) care are rolul de a împiedică transportul particulelor în afară şantierului.

La punctul 2.2, sectiunea ”Lucrari de demolare” se completează cu:

 • Demolările construcțiilor care conțin azbest se va face prin o umezire ridicată a zonelor cu azbest pentru a împiedica dispersia particulelor cu azbet (azbestul este un compus toxic, care prin inhalarea lui poate favoriza aparitia cancerului pulmonar). Personalul care realizeaza aceasta operație va purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul. Deșeurile care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor fi amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degaje fibre din material. Aceste deșeuri vor fi depozitate în containere speciale care vor avea inscriptia ”Deșeuri periculoase”;
 • Activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor;

 La punctul 2.2, sectiunea ”Traficul în construcții” se completează cu:

 • Verificarea permanentă a utilajelor și mijloacelor de transport în ceea ce privește nivelul de emisii de monoxid de carbon sau a altor gaze de eșapament, iar dacă se vor constată emisii peste nivelul admis vor fi repuse în funcțiune numai după ce vor fi remediate defectiunile constatate. În acest sens, utilajele și mijloacele de transport vor fi dotate cu aparatură de testare necesară, precum și revizii permanente ale utilajelor și mijloacelor de transport.

Măsuri pentru protecția calității solurilor și apelor subterane, in timpul lucrărilor de construcții:

 • Nu va fi permisă depozitarea materiei prime, materialelor și/sau a deșeurilor în canalele de scurgere/drenare din interiorul sau vecinătatea șantierului, deoarece acestea s-ar putea înfunda iar astfel s-ar putea schimba direcția de scurgere a apelor reziduale, aceste infiltânduse în sol pot provoca contaminarea apelor subterane;
 • Reparația utiliajelor și a mijloacelor de transport se va realiza în unități specializate, prevăzute cu platforme betonate, pentru a înpiedica eventualele scurgeri de uleiuri sau combustibil să contamineze atât solul cât și apele subterane;
 • Nu se va permite descărcarea apelor uzate sau deșeurilor în apele de suprafață (râuri, lacuri, etc.). Apele uzate care nu sunt contaminate cu substanțe periculoase se vor direcționa către sistemul de canalizare al municipalității, cele contaminate cu substanțe periculoase vor fi stocate în recipienți speciali, care vor fi inscripționați cu ”substanțe periculoase”. După ce vor fi stocate în recipienți vor fi direcționate spre o stație de epurare. Deșeurile vor fi depozitate în containere acoperite și vor fi predate operatorului de salubritate;
 • Interzicerea creării de depozite de carburanți în cadrul organizărilor de șantier, pentru a se evita scurgerile accidentale de carburanți care pot contamina atât solul cât și apele subterane;
 • Realimentarea mecanismelor şi masinilor vor fi făcute în locuri special amenajate cum ar fi: o platformă de beton unde este aproape imposibilă punerea în pericol a solului sau apei subterane;
 • Echipamentele aduse în interiorul şantierelor vor fi în condiţii tehnice corespunzătoare – nu se va admite prezenţa utilajelor şi echipamentelor la care există scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic;
 • Schimbarea uleiurilor şi încărcarea bateriei vor fi executate în locuri special amenajate, fie se vor amenaja platform betonate, fie se vor amenaja locuri unde se va executa o impermeabilizare cu geosintetice, cum ar fi geomembrană sau geocompozit bentonitic (dacă se va utiliza geomembrană, aceasta va fi protejată la partea superioară de un geotextil, iar deasupra lui se va aseza un strat granular de pietriș pentru a se evita fenomenul de puncție în geomembrană, iar prin acele locuri putându-se infiltra scurgerile de uleiuri);
 • Pentru toate substanţele toxice şi periculoase se vor amenaja locuri speciale de depozitate şi încărcare, prevăzute cu platforma betonată sau impermeabilizare cu geosintetice;
 • Organizarea de șantier va fi prevăzută cu toalete ecologice;
 • Se va reface solul (dacă este cazul) în zonele unde acesta a fost afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale, staționare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosință inițială.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.