Raport de ședință. Ce s-a discutat în sedința de Consiliu Județean Iași din 25 noiembrie

Raport de ședință. Ce s-a discutat în sedința ordinara a Consiliului Județean Iași din 25 noiembrie 2020. Pe ordinea de zi au fost 36 de proiecte. Sinteza celor mai importante proiecte:

Infiintarea „Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași”, cu finantare din instrumentul de finanțare: ”Mecanismul de redresare și reziliență” conform prevederilor OUG 155/03.09.2020. Institutul este propus a se face in comuna Miroslava pe o suprafata de 12 hectare. Toti consilierii Aliantei USR PLUS au sustinut acest proiect.

Proiectul privind Mo̲d̲e̲r̲n̲i̲z̲a̲r̲e̲a̲ d̲r̲u̲m̲u̲l̲u̲i̲ j̲u̲d̲e̲t̲̗e̲a̲n̲, DJ 281 B: Borosoaia -Plugari, km 18+268 – 25+272, s-a s-a propus aprobarea unui credit de angajament în valoare de peste 21 de milioane de lei. Acest proiect este pe lista sinteza a proiectelor CNI (Compania Nationala de investitii). In prezent, pe lista sinteza abrobata de CNI avem 5 proiecte, respectiv:

DJ 244 D: limita judetului Vaslui — Dolhești — Ciortești —Coropceni (intersecția DN 24), km 25+500 — 38+693, in valoare de 33.565.875.73.

DJ 201 C: Limită Județ Neamț — Răchiteni — intersecție DN 28, km. 10+500 — 16+350 (valoarea investiției: 15.638.506,05 lei)
DJ 282 B: intersectie DN 24 C — Bivolari — Traian — Spineni — intersectie DJ 282 F, km. 0+000 —12+918 (valoarea investiției: 29.314.367,00 lei)
DJ 249: Hermeziu — Vladomira, km. 5+650 — 8+800 (valoarea investiției: 10.477.543,00

Am propus sa alocam credite de angajament pentru aceste drumuri pentru a putea grabi demararea lucrarilor de licitatie si avansarea acestor proiecte. Din pacate amendamentele nu au fost supuse la vot.

Motivatia exspusa in plenul Consiliului Judetean: 

Judetul Iasi are cel mai mare numar de km de drum judetean din tara. Am citit si am ascultat cu atentie rationamentul pentru care alocam credite de angajament dat de executiv, anume cel de a grabi implementarea acestor proiecte. Domnilor consilieri, noi am facut un angajament cu cei care au votat spunandu-le ca ne apucam de treaba din prima zi la Consiliul Judetean astfel ca avand in vedere ca pe lista sinteza de la CNI avem prinse 5 proiecte, din care une este adus in discutie astazi, dar si faptul ca avem cei mai multi km de drum judetean din tara ( peste 1000 de km), ca avem un guvern de aceeasi culoare politica cu majoritatea din consiliu judetean propun alocarea de credite de angajament pentru toate tronsoanele de drum de mai sus.

Interventie video:

 

Mo̲d̲e̲r̲n̲i̲z̲a̲r̲e̲a̲ d̲r̲u̲m̲u̲l̲u̲i̲ j̲u̲d̲e̲t̲̗e̲a̲n̲, DJ 208 F: Heci (intersecție DJ 208) – Tătăruși – Iorcani – lim. jud. Suceava, km 0+000÷12+462. Am  aprobat alocarea din excedentul bugetului local al județului Iași suma de 3.749.950 lei.

AProbarea unui parteneriat pentru implementarea proiectului: ”Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iași și Raionul Sîngerei” cu obiectivul: ” M̲o̲d̲e̲r̲n̲i̲z̲a̲r̲e̲a̲ D̲J̲ 2̲4̲9̲A̲ pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești – Ungheni km 12+139 – km 18+359”.

Am sustinut implementarea proiectului „e-SPECIAL” cu fonduri europene. Valoarea proiectului este de 4.346.246,37 lei (inclusiv TVA), din care 6.924,93 lei (inclusiv TVA), reprezentând 2% rata de cofinantare eligibilă a solicitantului. Acest proiect are ca beneficiari finali școlile speciale subordonate din județul Iași:
📕Colegiul Tehnic „ION HOLBAN” lasi;
📕Liceul Tehnologic Special „VASILE PAVELCU” Iasi
📕Școala Gimnazială Speciala „CONSTANTIN PAUNESCU” lași;
📕Liceul Special „MOLDOVA” Târgu Frumos;
📕Școala Profesională Specială „TRINITAS” Târgu Frumos;
📕Școala Gimnaziala Specială Pașcani
Prin acest proiect vor fi finanțate achizițiile realizate pentru dotarea elevilor cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare, precum și a altor dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, cât și a cadrelor didactice, din învățamântul preuniversitar, astfel încât să se asigure în bune condiții desfășurarea activităților didactice în anul școlar 2020-2021.

Am sustinut unele obiective de investiții constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași și la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași.

Proiectele de pe ordinea de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procesului –verbal al şedinţei extraordinare  „de îndată” a Consiliului Judeţean Iaşi din 18 noiembrie 2020, desfăşurată prin intermediul aplicaţiei zoom meetings.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi cu secția exterioară „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord-Est”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditului de angajament în valoare de 21.362,16 mii lei pentru perioada 2021-2022  în vederea finanţării obiectivului de investiţie “Modernizare drum judeţean DJ 281 B: Borosoaia – Plugari, km 18+268 – 25+272”.
 4. Proiect de hotărâre privind alocarea din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi a sumei de 3.749,95 mii lei reprezentând contribuţia de la bugetul de stat aferentă obiectivului de investiţie „Modernizare drum judeţean, DJ 208F Heci (intersectie DJ 208) – Tătăruşi – Iorcani − lim.jud.Suceava, km.0+000÷12+462” până la recuperarea acesteia de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor programe de formare, în anul 2021, de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de participare la cursurile din cadrul Programelor de formare “Managementul situațiilor de criză educațională” și  “Managementul procesului de incluziune școlară a elevilor cu cerințe educaționale speciale”, organizate de către Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, pentru anul 2021.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Închidere a Centrului Rezidențial “Mihail Sadoveanu” Pașcani din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Închidere a Centrului Rezidențial “Sf. Andrei” Iași din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
 9. Proiect de hotărâre privind tarifele de cazare la Anexele „Adela Kogălniceanu” și “Nicolae Gane” ale Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, pentru anul 2021.
 10. Proiect de hotărâre privind cuantumul tarifelor de închiriere lei/oră/400mp a spațiilor extramuzeale, a tarifelor de închiriere lei/oră/zi a spaţiilor expoziţionale ale obiectivelor (muzee, case memoriale, monumente istorice) aflate în administrarea  Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi, a aparaturii audio – video și a echipamentelor aflate în dotarea Muzeului Naţional al Literaturii Române Iași, pentru anul 2021.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de participare la cursurile organizate de către Școala Populară de Arte “Titel Popovici” Iași, pentru anul 2021.
 12. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Iași, pentru anul 2020 și estimări 2021-2022.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Regia Autonomă Aeroportul Iași.
 14. Proiect de hotărâre privind preţul mediu la masa verde de pe pajişti din judeţul Iaşi, pentru recolta anului 2021.
 15. Proiect de hotărâre privind prețurile medii ale principalelor produse agricole din județul Iași, pentru anul fiscal 2021.
 16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Iași – Consiliul Județean Iași în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST – A.D.I.E., în mandatul 2020-2024.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat și a cheltuielilor  necesare realizării proiectului „Călător pe meridiane culturale”.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării în cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 a proiectului „ e-SPECIAL”.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat și a cheltuielilor  necesare realizării proiectului „Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din județul Iași și Raionul Sîngerei” – obiectivul “Modernizarea DJ 249A pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, km 12+139 – km 18+359”.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării organizării și derulării procedurilor Acordurilor – cadru de furnizare și distribuție a merelor, laptelui și produselor lactate și produselor de panificație elevilor din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și preșcolarilor din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore, pentru anii școlari 2019 – 2022, în cadrul Programului pentru școli al României, 12 loturi, precum și organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru un număr de 92 U.A.T.- uri din județul Iași, în anul școlar 2020-2021.
 21. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor din cadrul Consiliului Județean Iași care să facă parte din comitetul de organizare prevăzut de art. 3 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 132/18.03.2020.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii, prin licitație publică, a suprafeței de 105 mp teren din zona de operațiuni aeriene, parte din numărul cadastral 158462 situat în Iași, str. Moara de Vânt nr.34, UAT Iași.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al Județului Iași – Consiliul Județean Iași la data de 30.09.2020.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim și a cuantumului burselor aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii care frecventează cursurile unităților de învățământ special finanțate de Județul Iași – Consiliul Județean Iași.
 26. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 230/29.07.2020 și a anexelor la aceasta, potrivit filelor de buget comunicate de Ministerul Sănătății cu privire la creditele bugetare repartizate din transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor obiective de investiții  constând în aparatură și echipamente medicale, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași și la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași.
 27. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi pe anul 2020.
 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “Mihail Sadoveanu” Pașcani din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Mihail Sadoveanu” Pașcani, județul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și împuternicirea d-lui Ion Florin de a semna actele necesare și contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului “Închiderea Centrului Rezidențial “Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale “Sf. Andrei” Iași, județul Iași”, a cheltuielilor legate de proiect și împuternicirea d-lui Ion Florin de a semna actele necesare și contractul de finanțare în numele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.
 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a Protocolului de Asociere în vederea realizării obiectivului de investiții „Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară Iași” prin instrumentul de finanțare „Mecanismul de redresare și reziliență” conform prevederilor Ordonantei de Urgență nr. 155/03.09.2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de relansare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție: „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în str. Azilului nr.1 Municipiul Iași, Jud. Iași” în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Andrei” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Sf. Andrei”, Iași”, județul Iași”.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a Indicatorilor Tehnico-Economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, dotare și schimbare de destinație din Centrul de Servicii Sociale „Sf. Andrei” Iași, județul Iași, în Centrul de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități și tulburare de spectru autist „Sf. Andrei”, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial Sf. Andrei din cadrul Centrului de Servicii Sociale Sf. Andrei Iași, jud. Iași”.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Construire și dotare casă de tip familial și teren de sport multifuncțional, împrejmuire și racorduri utilități, în sat Cozmești, com. Stolniceni Prăjescu, jud. Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial «Mihail Sadoveanu» din cadrul Centrului de Servicii Sociale «Mihail Sadoveanu» – Pașcani, jud. Iași”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: „Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități, în sat Cozmesti, com. Stolniceni Prăjescu, jud. Iași, în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial «Mihail Sadoveanu» din cadrul Centrului de Servicii Sociale «Mihail Sadoveanu» – Pașcani, jud. Iași”.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE COMPLETAT CU ELEMENTE SPECIFICE DIN DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiție: Reabilitare, extindere, dotare și schimbare de destinație din Adăpost de zi și noapte pentru copii străzii în Centrul de Zi „Mihail Sadoveanu” – Pașcani, Județul Iași, situat în str. V. Alecsandri nr. 5, Municipiul Pașcani, Jud. Iași” în cadrul proiectului „Închiderea Centrului Rezidențial „Mihail Sadoveanu” din cadrul Centrului de Servicii Sociale „Mihail Sadoveanu” – Pașcani, județul Iași”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării costurilor obiectivului de investiții „Spitalul Mobil/Modular din containere de logistică medicală (250 paturi) pentru diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii Covid-19 la nivelul Regiunii Nord – Est”.
Please follow and like us:
Pin Share

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.