Sinteza activității din mandatul de consilier local al Municipiului Iași în perioada 2016-2020

Inițiative în Consiliul Local
2016

2

proiecte

2017

19

proiecte

2018

9

proiecte

2019

24

proiecte

Prezență la ședințele Consiliului Local Iași. Au fost 74 de ședințe de Consiliu Local în perioada iunie 2016 – decembrie 2019, dintre care 43 de ședințe ordinare și 31 de ședințe extraordinare. Prezența mea este cea mai bună, respectiv 73 de prezente, din care prezența de 100% la ședințele ordinare.
Numărul intervențiilor în cadrul ședințelor de Consiliu Local: În cele 73 de ședințe, din perioada iunie 2016 – decembrie 2019, am avut 135 de intervenții pe probleme locale din care:
  • Economie și buget: intervenții care au abordat teme precum bugetul local, proiecte de investiții, achiziții publice, contracte comerciale, taxe și impozite cu 23 de intervenții (top 3 cele mai multe intervenții).
  • Mediu: intervenții care au abordat teme precum protecția mediului, spaţiile verzi și dezvoltarea sustenabilă a orașului cu 14 intervenții, de altfel, cele mai multe intervenții dintre toți consilierii locali.
  • Transport: intervenții care au abordat teme precum mijloacele de transport şi elemente de infrastructură pietonală și rutieră, precum străzile, trotuarele și pistele pentru biciclişti care traversează municipiul Iași cu 24 de intervenții (top 3 cele mai multe intervenții).
  • Alte servicii publice: intervenții care au abordat teme precum siguranța publică, serviciile medicale, accesul la apă și canalizare, încălzirea centralizată, salubritatea, spațiile locative, pieţele agro-alimentate, spațiile de agrement, asociaţiile de proprietari și iluminatul public cu 16 intervenții (top 3 cele mai multe intervenții).
  • Organizare administrativă: intervenții care au abordat teme precum procesele şi procedurile de organizare şi funcţionare internă ale Consiliului Local și ale altor structuri ale Unității Administrative Teritoriale, discuții despre funcţionari publici şi personal, respectiv inventar cu 25 de intervenții (top 3 cele mai multe intervenții).
Cel mai bun punctaj la transparență: conform raportului publicat de CIVICA, Indice de transparență individuală reflectă măsura în care fiecare consilier local a răspuns solicitărilor echipei CIVICA.

Audiențe, întâlniri cu cetățenii și petiții:

Audiențe: peste 40 de audiențe cu cetățeni pe diverse probleme.
Întâlniri cu grupuri de cetățeni peste 20 de întâlniri pe diverse probleme de infrastructură și de urbanism.
Petiții: 5 petiții demarate pe probleme de infrastructură, mediu sau administrarea piețelor.

Proiecte inițiate în mandatul de consilier 2016-2020

Cred cu tărie că lucrurile pot fi duse în direcția cea bună. Cred că schimbarea majoră trebuie să pornească din noi. Cred și fac tot ce îmi stă în putință pentru că Iașul merită mai mult! Iașul merită să fie orașul pe care ni-l dorim noi, ieșenii!

Proiecte depuse în 2017

nr. crt nr./data depunerii Denumire Proiect
1 2094/10.01.2017 Acordarea unor scutiri de plată impozitelor pe clădiri și teren, respectiv de aprobare a schemei de ajutor de minimus pentru atragerea investițiilor și suținerea dezvoltării economice a Municipiului Iași”
2 5946/18.01.2017 Inființarea comisiei speciale de analiză și verificare a activității S.C. Salubris S.A. în privința gestionării câinilor fără stăpân din Municipiul Iași
3 8305/26.01.2017 Aprobarea necesității și oportunității întocmirii studiului de fezabilitate pentru investiția REABILITAREA ȘI DOTAREA PÂRTIEI DE SCHI ȘI ÎNFIINȚAREA UNUI SKATE PARK ÎN MUNICIPIUL IAȘI
4 27217/08.03.2017 Aprobarea necesității și oportunității înfiintarii unei expozitii permanente ”Iasi Capitala Renasterii Nationale” in Muzeul Municipal Iasi
5 32630/22.03.2017 Modificarea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017 aprobate prin HCL 410/2016
6 32629/22.03.2017 Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași aprobat prin HCL 178/2013
7 50576/12.05.2017 Proiect de hotarare privind aprobarea necesității și oportunității privind proiectul ”Achizitionarea a doua statii de filtrare a aerului in Municipiul Iasi”;
8 67146/03.07.2017 privind aprobarea necesității și oportunității privind proiectul Realizare sensuri giratorii: pe sos. Păcurari la Moara de Foc, la intersecția str. Petru Poni cu str. Niciman, pe str. Cucu la intersecția cu b-dul C.A. Rosetti și la intersecția de la Cotnari (bld. Nicolae Iorga intersecție cu bld. Socola)
9 66547/29.06.2017 privind înființarea Comisiei Speciale de anchetă la nivelul Consiliului Local pentru determinarea cauzelor și responsabililor de producerea accidentului din Galata în urma căruia un copil a rămas mutilat pe viață după ce a fost lovit de un cablu în timp ce aștepta la semafor în cartierul Galata
10 67146/03.07.2017 privind aprobarea regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Iași” și retragerea titlului de cetățean de onoare acordat domnilor Ion Iliescu și Adrian Năstase
11 71018/12.07.2017 premierea elevilor care au obținut performanțe deosebite la Evaluarea Națională, examenul de Bacalaureat, Olimpiadele naționale și internaționale și a șefilor de promoție de la liceele din Municipiul Iași în anul școlar 2016 – 2017
12 71095/12.07.017 suplimentare ordine de zi cu proiectul depus nr. 66586/28.07.2014 – accesul cetatenilor la terenurile de sport aflate in proprietatea Municipiului Iasi si administrate de unitatile de invatamant
13 72745/18.07.2017 aprobarea infiintarii Compartimentului Urgente Urbane in subordinea Directiei Tehnice si Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
14 89862/13.09.2017 înființarea unei platforme digitale pentru: eliberarea ”Certificatelor de Atestare Fiscală” și ”Verificarea certificatelor de atestare fiscală”
15 93312/21.09.2017 Proiectului de hotărâre ”privind aprobarea necesității și oportunității realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru ”reabilitare Casa General Henri Mathias Berthelot” de pe str. Berthelot Henri M., General 18, Cad IS-II-m-B-03741 în lista Monumentelor Istorice”
16 98448/03.10.2017 Infiintarea unui Program anual de finantare a asociatiilor de proprietari
17 112820/13.11.2017 privind încheirea Acordului de parteneriat între Municipiul Iași și Asociația Outverture pentru introducerea Iașului în rețeaua turistică USE -IT
18 113748/14.11.2017 înscrierea Municipiului Iași în programul Waze Connected Citizens (CCP)
19 122538/08.12.2017 delegarea serviciului de colectare a brazilor in ghiveci, achizitionati in perioada sarbatorilor de iarna (Craciun) de cetatenii Municipiului Iasi si plantarea lor

Proiecte depuse în 2018

nr. crt nr./data depunerii Denumire Proiect
1 10822/26.02.2018 Proiectului de hotărâre privind stabilirea suprafețelor minimale de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Iași”
2 11847/05.02.2018 ”Proiectului de hotărâre privind schimbarea denumirii Parcului Orășelul din fața sălii Polivalente în «Parcul Regele Mihai I»”
4 28305/20.03.2018; 32464/30.03.2018 Deblocarea finantarii sportului iesean si salvarea cluburilor sportive de la faliment
5 36243/12.04.2018 80/12.04.2018 Procedura de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri pentru persoane juridice, în susţinerea atelierelor de reparaţii de obiecte, activitate ce susţine economia circulară în Municipiul Iași (schema locală de ajutor de minimis
6 61220/14.06.2018 abrogarea H.C.L. nr. 502/29.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, strada Oancea nr.20, număr cadastral 129011, întocmit în vederea construirii unui bloc de locuințe colective pe teren proprietate privată, persoană și a H.C.L. nr. 96/28.02.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Iași, strada Oancea nr. 22, numere cadastrale 135514, 121314, 150987, construire locuințe colective si împrejmuire teren proprietate, persoana juridică
7 67127/29.06.2018 Aprobarea unor măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile, direcțiile și societățile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași
8 77928/31.07.2018 alocarea sumei de 70.000 lei din capitolul bugetar 67.02. Cultură, recreere, religie pentru realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru revitalizarea Parcului Copou prin realizarea unei pista de alergare, a unor spații pentru relaxare pentru utilizatori, a unor locuri de joaca pentru copii și a unor ”dog-park” (un parc pentru câinii de companie unde patrupedele se vor putea juca în voie, supravegheate de stapâni și vor avea la dispoziție elemente de mobilier urban special construite pentru dresaj și dezvoltarea armonioasa a animalului)”
9 122297/28.11.2018 Proiectului de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității implementării celor 12 proiecte depuse și votate în cadrul procesului de bugetare participativă desfășurat pe platforma www.iași.tudecizi.info”

Proiecte depuse în 2019

nr. crt nr./data depunerii Denumire Proiect
1 22180/ 28.02.2019 utilizarea gratuită a parcărilor publice și a parcărilor de reședință de pe teritoriul municipiului Iași de către autoturismele hibrid și cele electrice înmatriculate în municipiul Iași, precum și aprobarea modelului vinietei de identificare
2 234428/28.03.2019 Proiect de hotărâre privind înființarea unei piețe țărănești de tip piață volantă în Municipiul Iași, în parcarea publică de pe bulevardul Independenței, în vecinătatea Mănăstirii Golia, proprietar Municipiul Iași – domeniul publice
3 41850/16.04.2019 privind plantarea de copaci în parcările de la nivelul solului în Municipiul Iais
4 94692/03.09.2019 privind aprobarea necesității și oportunității realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru reabilitare Casa Buiclu de pe șos. Păcurari, nr. 29, cod I-II-m-B-03977 în lista Monumentelor istorice
5 94699/03.09.2019 (revenire) aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Iași
6 94703/03.09.2019 (revenire) privind plantarea de copaci în parcările de la nivelul solului în municipiul Iași
7 94709/03.09.2019 realizarea unei piste de alergare de tartan în jurul Parcului Copou
8 94715/03.09.2019 (revenire) aprobarea necesității și oportunității privind proiectul Realizare sensuri giratorii în: pe sos. Păcurari la Moara de Foc, la intersecția str. Petru Poni cu str. Niciman, pe str. Cucu la intersecția cu b-dul C.A. Rosetti și la intersecția de la Cotnari (bld. Nicolae Iorga intersecție cu bld. Socola)
9 94717/03.09.2019 (revenire) stabilirea suprafețelor minimale de spații verzi pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Iași
10 94721/03.09.2019 (revenire) schimbarea denumirii Parcului Orășelul din fața Sălii Polivalente în Parcul «Regele Mihai I»
11 94737/03.09.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 425/2007 privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numărului locurilor de parcare pentru orice tip de construcție din Municipiul Iași
12 94903/03.09.2019 achiziționarea de material didactic pentru creșele din municipiul Iași
13 94912/03.09.2019 achiziționarea de material didactic pentru grădinițele din municipiul Iași
14 94913/03.09.2019 achiziționarea de material didactic pentru elevii din învățământul primar din municipiul Iași
15 94914/03.09.2019 achiziționarea de material didactic pentru gimnaziile din municipiul Iași
16 94915/03.09.2019 achiziționarea de material didactic pentru liceele din municipiul Iași
17 95256/04.09.2019 (revenire) abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 271/06.10.2000 privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași domnului Ion Iliescu
18 95258/04.09.2019 (revenire) abrogarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 179/27.07.2001 privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Iași domnului prim-ministru Adrian Năstase
19 95348/04.09.2019 (revenire) măsuri de îmbunătățire a actului de transparență decizională și de creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public produse și/sau gestionate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile, direcțiile și societățile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iași
20 95265/04.09.2019 (revenire) înființarea Comisiei speciale de analiză și verificare a activității S.C. Salubris S.A. în privința gestionării câinilor fără stăpân din Municipiul Iași
21 99102/16.09.2019 Regulamentul privind ocuparea temporară a domeniului public și privat în municipiul Iași și în vederea desfășurării de activități economice sezoniere și modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării
22 100132/17.09.2019 (revenire) premierea elevilor care au obținut performanțe deosebite la olimpiadele naționale și internaționale, concursuri internaționale și a șefilor de promoție de la liceele din municipiul Iași în anul școlar 2018 – 2019
23 101895/20.09.2020 aprobarea numărului și cuntumului burselor aferente anului școlar 2019 – 2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Iași
24 108901/08.10.2019 aprobarea Metodologiei de acordare a ajutorului pentru plata bonelor

Proiecte depuse în 2020

nr. crt nr./data depunerii Denumire Proiect
1 9354/27.01.2020 Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unor cheltuieli pentru realizarea unui audit extern la Primăria Municipiului Iași”,