Prima reclamaţie administrativă trimisă către Primăria Municipiului Iaşi

Astăzi, 11.08.2016 am transmis către Primăria Municipiului Iaşi prima Reclamaţie Administrativă. Acest demers vine în urma unui răspuns care nu corespunde cu cele solicitate, ba mai mult încalcă o serie de articole din lege enumerate mai jos.

Adresa trimisă pe 06.07.2016 o puteţi consulta aici: Adrea PMI situatie drumuri

Răspunsul primit aici: Raspuns Adresa

Reclamatia administrativa depusa pe 11.08.2016 aici: Reclamatie administrativa drumuri

Transmit public prin acest răspuns Primăria Municipiului Iaşi îngrădeşte accesul informaţiilor consilierilor locali şi nu asigura informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local, situaţia drumurilor din Municipiul Iaşi fiind o reală problema de interes local.

Informez toti iesenii de faptul ca in Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002,

CAPITOLUL I Dispozitii generale art 3 alin (1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.

(2) In scopul desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea si la iesirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.

Regulamentului de aplicare a OUG 195/2002, Capitolul I. Dispoziții generale, Art.2 pct.2 – viabilitatea drumului = starea tehnică corespunzătoare a părții carosabile, constând în practicabilitatea permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor și existența amenajărilor rutiere și a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluența și siguranța circulației.

Noul Cod Penal: Art. 297 Abuzul în serviciu și Art. 298 Neglijenţa în serviciu

Legea 215/2001 cu toate completarile, articolul ART. 51 aliniatul  (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

Legea 215/2001  cu toate completarile articolul  ART. 36 litera d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; aliniatul (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: litera f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

Legea 215/2001 cu toate completarile  ART. 117 (1) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:

  1. c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
  2. e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 393/2004 ART. 33 Aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Legea 393/2004 ART. 42 (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

HCL 178/2013 Art. 33. d) acorda primarului, viceprimarilor, consilierilor locali si cetatenilor, sprijin si asistenta de specialitate in desfasurarea activitatii, cat si la redactarea proiectelor de hotarare; n) asigură transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a hotararilor adoptate in conditiile legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.