Ne castigam dreptatea in instanta: Mihai Chirica cel mai nedemocratic primar

De mai bine de trei ani de zile ma lupt cu administratia PSD condusa de Mihai Chirica pentru a ne introduce proiectele de hotarare initiate pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Iasi. Acest abuz trebuie sa inceteze! M-am luptat pentru dreptul la initiativa pentru ca in timpul mandatului am depus multe proiecte cu impact in mediul de afaceri, economie, solutii de tip smart-city sau proiectul bugetarii participative initiat si implementat anul trecut in Municipiul Iasi. In cei aproape 3 ani de mandat, singura logica a primarului a fost sa depuna toate eforturile prin metode mai putin ortodoxe de a bloca orice initiativa depusa in Consiliul Local. Reamintesc faptul ca anul trecut primarul a reusit sa cheltuie doar 55% din bugetul alocat investitiilor, fiind incapabil sa-si implementeze proiectele si sa aduca cu adevarat bunastarea mult dorita de ieseni!
In 2017, la mai putin de un an de la inceperea mandatului de consilier local, aveam depuse 17 proiecte de hotarare. Am incercat institutional toate eforturile de discuta aceste proiecte asa cum imi permitea legea, respectiv introducerea lor pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local.
De unde a pornit blocajul:
Cel care face ordinea de zi este primarul Municipiul Iasi, respectiv Mihai Chirica, care a depus toate eforturile sa-mi blocheze orice initiativa.
In motivele chemarii am cerut punerea lor pe ordinea de zi conform Ordonanţei Guvernului României privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, nr.35/2002, aprobată de Legea nr.673/2002 care precizează, clar si fara echivoc, la SECTIUNEA a 2-a, Elaborarea proiectelor de hotarari, art. 48 “Proiectele de hotarari si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia”.
În baza Statutului aleşilor locali unde, la art. 33, este specificat clar faptul ca „aleşii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup”.

In baza celor de mai sus observam cum Paratul, in calitatea sa de Primar al Municipiului Iasi, refuza cu obstinanta sa duca la indeplinire prevederile legii conform art. 61 din legea 215 alin. (2), să ducă la îndeplinire Hotărârile Consiliului Local si conform art. 43 si 49 alin (2) din HCL 178/2013, Primarul era obligat sa pună proiectele de hotărâre iniţiate de consilierii locali PNL spre apobare în Consiliul Local, fapt ce ii revine in totalitate.
Menţionez faptul ca proiectele de hotărâre pe care le-am iniţiat, în baza legii 215 şi în baza legii 393/2004, nu sunt puse pe ordinea de zi a sedintei ordinare de Consiliul Local în mod abuziv de către Primarul Municipiului Iaşi cel care, conform art. 39 şi art. 44 din Legea 215, convoacă şedinţele de Consiliu Local. Blocarea proiectele depuse este o sanctiune conform Legii 215, Art. 118, ce conduce la plata contravenţiilor cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:
a) nepunerea în aplicare, cu rea-credință, a hotărârilor consiliului local de către primar;

Cele 17 proiecte care au facut obiectul trimiterii in judecata sunt:

nr. Crt nr./data depunerii Aviz din partea compartimentului de specialitate Aviz din partea Comsiiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Iasi Denumire Proiect
1 2094/10.01.2017 Aviz pozitiv de la Directia Juridica din cadrul Primariei Municipiului Iasi nr. 29882/17.02.2017

Adresa 13930/07.02.2017 de la Directia Juridica

Aviz negativ în şedinţa din data de 21.03.2017 Acordare a unor scutiri de plată impozitelor pe clădiri și teren, respectiv de aprobare a schemei de ajutor de minimus pentru atragerea investițiilor și suținerea dezvoltării economice a Municipiului Iași”
2 5946/18.01.2017 Aviz pozitiv de la Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Iasi cu nr. 5946/27.02.2017

Adresa 13902/0702.2017 de la Direcția Juridică

Aviz negativ în şedinţa din data de 21.03.2017 Inființarea comisiei speciale de analiză și verificare a activității S.C. Salubris S.A. în privința gestionării câinilor fără stăpân din Municipiul Iași
3 8305/26.01.2017 Aviz pozitiv de la Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat cu nr. 8305/24.02.2017

Aviz de la Direcția Juridică cu nr. 13893/07.02.2017

Aviz negativ în şedinţa din data de 21.03.2017 Aprobarea necesității și oportunității întocmirii studiului de fezabilitate pentru investiția REABILITAREA ȘI DOTAREA PÂRTIEI DE SCHI ȘI ÎNFIINȚAREA UNUI SKATE PARK ÎN MUNICIPIUL IAȘI
4 27117/08.03.2017 Aviz implicit pozitiv Aprobarea necesității și oportunității înfiintarii unei expozitii permanente ”Iasi Capitala Renasterii Nationale” in Muzeul Municipal Iasi
5 32630/22.03.2017 Aviz de la Biroul Mici Întreprinzători (nr. 32630/21.04.2017), de la Secretarul Municipiului Iasi nr. 32630/03.04.2017), de la Centrul de Informare Cetăţeni (32630/31.03.2017) şi de la Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale (nr. 67691/39197/10.04.2017), 39633/11.04.2017 de la Biroul Protecție Civilă, Securitate și Sănătate în Muncă, 32630/11.04.2017 de la Compartimentul Registrul Agricol Modificarea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017 aprobate prin HCL 410/2016
6 32629/22.03.2017 Aviz de la Secretariatul Consiliului Local cu nr. 32629/20.04.2017 Modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Iași aprobat prin HCL 178/2013
7 66547/29.06.2017 Aviz de la Directia Tehnica cu nr. 66547/27.07.2017 PHCL privind înființarea Comisiei Speciale de anchetă la nivelul Consiliului Local pentru determinarea cauzelor și responsabililor de producerea accidentului din Galata în urma căruia un copil a rămas mutilat pe viață după ce a fost lovit de un cablu în timp ce aștepta la semafor în cartierul Galata
8 67146/03.07.2017 Aviz de la Directia Tehnica cu nr. 67147/24.07.2017 PHCL privind aprobarea necesității și oportunității privind proiectul Realizare sensuri giratorii: pe sos. Păcurari la Moara de Foc, la intersecția str. Petru Poni cu str. Niciman, pe str. Cucu la intersecția cu b-dul C.A. Rosetti și la intersecția de la Cotnari (bld. Nicolae Iorga intersecție cu bld. Socola)
9 67146/03.07.2017 Aviz implicit pozitiv PHCL privind aprobarea regulamentului privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al Municipiului Iași”   și retragerea titlului de cetățean de onoare acordat domnilor Ion Iliescu și Adrian Năstase
10 71018/12.07.2017 Aviz implicit pozitiv PHCL premierea elevilor care au obținut performanțe deosebite la Evaluarea Națională, examenul de Bacalaureat, Olimpiadele naționale și internaționale și a șefilor de promoție de la liceele din Municipiul Iași în anul școlar 2016 – 2017
11 71095/12.07.017 Aviz implicit pozitiv PHCL suplimentare ordine de zi cu proiectul depus nr. 66586/28.07.2014 – accesul cetatenilor la terenurile de sport aflate in proprietatea Municipiului Iasi si administrate de unitatile de invatamant
12 72745/18.07.2017 Aviz nr. 72745/19.07.2017 de la Biroul Managementul Traficului

Aviz nr. 29658/15.03.2017 de la Directia Tehnică

PHCL aprobarea infiintarii Compartimentului Urgente Urbane in subordinea Directiei Tehnice si Servicii Comunitare din cadrul aparatului de specialitate al Priamrului
13  98448/03.10.2017 Aviz nr. nr/ 98448/2017 privind Infiintarea unui Program anual de finantare a asociatiilor de proprietary de la DGFPL PHCL privind infiinarea unui Program anual de finantare a asociatiilor de proprietari
14 93312/ Aviz nr. 93312/22.09.2017 Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) pentru ”reabilitare Casa General Henri Mathias Berthelot” de pe str. Berthelot Henri M., General 18, Cad IS-II-m-B-03741 în lista Monumentelor Istorice”
15 89862/13.09.2017 Aviz pozitiv 93492/21.09.2017
Aviz pozitiv 171134/91832/19.09.2017
PHCL privind înființarea unei platforme digitale pentru pentru eliberarea ”Certificatelor de Atestare Fiscală” și ”Verificarea certificatelor de atestare fiscală”.
16 112820/13.11.2017 Aviz pozitiv implicit PHCL privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Iasi si Asocia.ia Outventure

pentru introducerea Iasului în platforma turistica USE-IT

17 113748/14.11.2017 Aviz pozitiv de la Poliţia Locală 14718/04.12.2017 PHCL privind înscrierea Municipiului Iași în programul Waze Connected Citizens (CCP)

Ce a hotarat instanta in procesul cu numarul 10183/99/2017*:
Admite acţiunea completată, formulată de reclamanţii Etienne Ignat şi Răzvan Timofciuc în contradictoriu cu pârâtul Primarul Municipiului Iaşi. Obligă pârâtul să procedeze la înscrierea pe ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local Iaşi a proiectelor de hotărâre iniţiate de reclamanţi sub numerele: nr. 2094/10.01.2017, 5946/18.01.2017, 8305/26.01.2017, 27117/08.03.2017, 32629/22.03.2017, 66547/29.06.2017, 32630/22.03.2017, 67147/23.07.2017, 67146/03.07.2017, 71095/12.07.2017, 72745/18.07.2017, 98448/03.10.2017, 71018/12.07.2017, 93312/septembrie.2017, 89862/13.09.2017, 112820/13.11.2017 şi 113748/14.11.2017, în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. Obligă pârâtul să plătească reclamanţilor suma de 50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru.

Condamn ferm pozitia primarului Municipiului Iasi, Mihai Chirica de a-mi bloca dreptul la initiativa!

Aceasta stire a aparut in: Upnews.ro, dcnews.ro, ziare.com, stiripesurse.ro, Ziarul de Iasi, News.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.