Adresa privind Regulamentul de functionare si organizare al pietelor din Municipiul Iasi

ADRESĂ
11.09.2016
Către:
Secretarul Municipiului Iasi – Denisa Liliana Ionascu
Primaria Municipiului Iasi Bd. Stefan cel Mare si Sfant nr. 11, 700064 Iasi Cont fiscal: 4541580 Primar Mihai Chirica
S.C. ECOPIAȚA S.A. , Municipiul Iași, str. Anastasie Panu, nr. 48, jud. Iași

Având în vedere,
Legea 393/2004 ART. 33 Aleşii locali au dreptul de iniţiativa în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.
Legea 215/2001 cu toate completarile, articolul ART. 51 aliniatul (2) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
Legea 215/2001 cu toate completarile articolul ART. 36 litera d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; aliniatul (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: litera f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
Legea 393/2004 ART. 42 (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
Regulamentul cadru de Organizare și Funcționare a Piețelor, aprobat prin H.G. nr.348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piată în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilitați publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.
LEGE Nr. 145 din 21 octombrie 2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

Vă solicit următoarele:

Având în vedere că regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţelor nu este conform legislaţiei în vigoare şi nesupus aprobării în Consiliul Local al Municipiului Iaşi conform legii nr. 348/2004 va rog să dispuneţi luarea de măsuri.
În calitate de Consilier Local al Municipiului Iaşi, dar şi în numele a celor aproximativ 500 de persoane ce au semnat petiţia privind modul de organizare şi funcţionare al pieţelor, cât şi în urmă a mai multor sesizări legate de modul în care funcţionează pieţele din Municipiul Iaşi, va aduc la cunoştinţă următoarele aspecte şi măsuri propuse pentru o mai bună funcţionare:
Regulamentul de organizare şi funcţionare al pieţelor nu a fost supus aprobării Consliliului Local Iaşi de la înfiinţare şi până în prezent deşi conform legii Nr. 348 din 18 martie 2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice Art 9 alin (2) Pieţele se organizează şi funcţionează pe baza regulamentelor proprii, elaborate în funcţie de tipul acestora, în conformitate cu dispoziţiile prezenţei hotărâri şi cu respectarea modelului prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenţa hotărâre. Regulamentul este supus avizării autorităţilor publice locale.
Am primit mai multe solicitări de la producătorii locali, cât şi de la cetăţenii interesaţi să cumpere produse locale, care mi-au comunicat nemulţumirea lor privind numărul mare de comercianţi ce îşi procura marfă din en-gros şi o vând în pieţe, la un preţ mai mare. Se uită astfel rolul principal al unui pieţe, care ar trebui să deservească cetăţenilor şi producătorilor agricoli locali, nu bişniţarilor.
Legea Nr. 145 din 21 octombrie 2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol spune că:
ART. 13
(1) În cadrul structurilor de comercializare cu ridicată sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare ale unui atestat de producător şi ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/fermă proprie.
(2) Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente.
(3) Spaţiile de vânzare distincte prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte cerinţele legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţă alimentelor.
În acest moment conform regulamentului de funcţionare al pieţelor din Municipiul Iaşi prevederile de mai sus nu sunt respectate în totalitate.
Doresc să va suspun atenţiei următoarele soluţii identificate şi stabilirea unei dezbateri alături de cetăţenii municipiului Iaşi, producători agricoli, SC ECOPIATA SĂ şi Consiliul Local Iaşi.
1. În toate pieţele agroalimentare din Municipiul Iaşi, spaţiile de vânzare ale producătorilor agricoli să fie marcate distinct, cu identitate vizuală proprie şi semnalizate specific;
2. Respectarea procentului minim de 40% pentru producătorii agricoli.
3. Deşi există o Hotărâre de Consiliul Local pentru funcţionarea unor pieţe volante acestea nu sunt organizate. Propun stabilirea unor altor locaţii şi promovarea lor pentru o mai bună colaborare dintre producătorii agricoli şi Primăria Municipiului Iaşi
4. Piaţă din Podul de Piatră şi Piaţă Dacia să fie destinate integral producătorilor agricoli.
Va aduc în vedere cele aproximativ 500 de semnături strânse prin petiţia deja formulată: http://www.petitieonline.com/sprijin_pentru_ceteni_i_pentru_productorii_agricoli

În fapt,
Prin prezenta adresa doresc sa initiez in urma elaborarii de catre conducerea SC ECOPIATA SA a Regulamentului de functionare si organizare al pietei conform legislatiei in vigoare si sa dezbatem cat mai urgent un proiect de hotarare in Consiliul Local Iasi conform legii 215/2001 cu toate completarile, legea 393/2004 cu toate completarile si HCl 178/2013.

Vă mulțumesc pentru solicitudine,
Consilier Local Ignat Etienne

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.